Ontstaan van Junimo

JuNiMo is in 2015 ontstaan uit de vraag van ouders om voor kinderen met verstandelijke beperking of autisme aanverwante stoornis iets te organiseren waar zij met regelmaat naar toe kunnen. Net zoals hun broer of zus naar de hockey of de voetbal gaat.

Voor deze kinderen is het moeilijker sociale contacten op te bouwen omdat zij verder weg op school zitten en er in de buurt vaak snel buiten vallen doordat ze ‘anders’ zijn.

JuNiMo staat voor het opbouwen van die contacten en het sluiten van vriendschappen. Samen ondernemen wij tal van activiteiten die naast leerzaam ook gewoon leuk en gezellig zijn. Activiteiten die je samen met je vrienden doet.

Er zijn weinig van dit soort activiteiten voor deze doelgroep. En meekomen met reguliere activiteiten, sporten of clubjes is vaak lastig. Om die reden zijn wij JuNiMo begonnen.  Wij willen een plek bieden waar deze kinderen in een ongedwongen sfeer toch samen activiteiten kunnen ondernemen. Ieder op zijn of haar eigen manier en niveau.

Op 14 oktober 2015 hebben wij onze eerste speelmiddag georganiseerd. Toen met slechts 5 kinderen. Ondertussen zijn wij flink gegroeid en is JuNiMo niet alleen een leuke speelmiddag, maar ook een belangrijk onderdeel in het leven van de kinderen geworden.

In juli 2016 organiseerden we onze eerste JuNiMo vakantie en in september 2017 is daar de tienerparty bijgekomen. We blijven altijd op zoek naar nieuwe ideeën om onze activiteiten nog leuker en uitdagender te maken.

We zijn dankbaar voor alle hulp die we krijgen van vrienden, familie, belangstellenden en onze vrijwilligers. Mede dankzij jullie is JuNiMo, JuNiMo geworden.

Sociale ontwikkeling is belangrijk. Iedereen heeft vriendschappen nodig.

Want samen is alles leuker dan alleen!

Judith, Nynke en Monique