Over Junimo

Vriendschap is belangrijk. Kinderen uit het speciaal onderwijs hebben vaak minder sociale contacten in hun directe omgeving doordat zij verder weg op school zitten. Ze vinden moeilijk aansluiting bij andere kinderen en spelen daardoor minder samen.

Wij willen deze kinderen de mogelijkheid bieden om sociale contacten op te bouwen door samen te zijn in de vorm van een speelmiddag.

Wij bieden 2 keer per maand een speelmiddag aan op de woensdagmiddag.

Onder enthousiaste en professionele begeleiding bieden wij verschillende activiteiten aan die variëren van een spelletjesmiddag tot koekjes bakken en van knutselen tot lekker buiten spelen. Activiteiten waaraan iedereen op zijn eigen manier en niveau aan kan deelnemen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met een verstandelijke beperking of autisme aanverwante stoornis net als hun broer of zus kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten.